Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική


κύκλος βιοοικολογικής αρχιτεκτονικήςκύκλος βιοοικολογικής αρχιτεκτονικής
– όρος διεθνώς αποδεκτός – αντιμετωπίζει το κτίριο σαν ένα ζωντανό οργανισμό που ζει, αναπνέει, ιδρώνει, κρυώνει, ζεσταίνεται, όπως και ο άνθρωπος, σαν ένα ζωντανό, δηλαδή, δυναμικό κέλυφος που αξιοποιεί τις θετικές κλιματικές παραμέτρους (Ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα για θέρμανση, επικρατούντες ανέμους το καλοκαίρι για δροσισμό) ενώ αποφεύγει τις αντίστοιχες επιζήμιες (ψυχρούς ανέμους το χειμώνα, ηλιακή ακτινοβολία και υπερθέρμανση το καλοκαίρι).

Έτσι το κτίριο σχεδιάζεται και λειτουργεί σαν φυσικός ηλιακός συλλέκτης – σαν παγίδα θερμότητας – και σαν παγίδα φυσικού δροσισμού, εξασφαλίζοντας, με τη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος, θερμική άνεση και υγεία όλο τον χρόνο για τους χρήστες του.

Θερμοκήπιο (λιακώτό)Θερμοκήπιο (λιακώτό)

Τα εργαλεία – μέσα που χρησιμοποιεί η βιοκλιματική αρχιτεκτονική κατατάσσονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: τα παθητικά και τα ενεργητικά συστήματα, ενώ υπάρχει και μία άλλη κατηγορία, τα υβριδικά που είναι συνδυασμός των δύο. Τα παθητικά συστήματα είναι τα άμεσου κέρδους (όπως μεγάλα ανοίγματα στο Νότο, σύμφωνα με τις αρχές της ηλιακής γεωμετρίας) ή τα έμμεσου κέρδους (όπως οι θερμικοί τοίχοι, τα θερμοκήπια – λιακωτά, οι αιολικές καμινάδες – ηλιακές καμινάδες), ενώ τα ενεργητικά συστήματα αφορούν εφαρμογές Α.Π.Ε. (όπως τα φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμικά).

Φάσεις διαδικασίας Βιοκλιματικής μελέτης

Η διαδικασία μιας Βιοκλιματικής μελέτης μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε διαδοχικές φάσεις, εξετάζοντας το υπό κατασκευή κτίριο σαν ένα τμήμα του περιβάλλοντος και όχι σαν κάτι το εντελώς ξεχωριστό και αποκομμένο από αυτό.

Α΄ Φάση
απεικόνηση της διεύθυνσης των ηλιακών ακτινώναπεικόνηση της διεύθυνσης των ηλιακών ακτινών
Β΄ Φάση Γ΄ Φάση Δ΄ Φάση
υπολογισμός ηλιακής γεωμετρίαςυπολογισμός ηλιακής γεωμετρίας
υπολογισμός σκίασηςυπολογισμός σκίασης
εφαρμογή μετρήσεων στο χώρο του οικοπέδουεφαρμογή μετρήσεων στο χώρο του οικοπέδου
εφαρμογή μετρήσεων στο χώρο του οικοπέδου συνέχειαεφαρμογή μετρήσεων στο χώρο του οικοπέδου συνέχεια
επιδράσεις ανέμου στο κτίριοεπιδράσεις ανέμου στο κτίριο
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας