Αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό.

φρεάτια ραδονίου

Από τεχνοκρατική πλευρά το βιοτικό μας επίπεδο έχει ανέβει. Τη δεκαετία του 1950 για κάθε κάτοικο της Αθήνας αντιστοιχούσαν 15,00 μ2 χώρου, τη δεκαετία του 1970 αντιστοιχούσαν 30,00 μ2 χώρου και σήμερα 42,00 μ2 χώρου. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουμε τεράστια ενέργεια για να καλύψουμε τις ανάγκες για θέρμανση και δροσισμό. (ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τα πιο σπάταλα ενεργειακά κτίρια στην Ευρώπη). Αντίστοιχα νούμερα για κατοίκους άλλων χωρών είναι: στο κάτοικο του Παρισιού αντιστοιχούν 35,00 μ2 χώρου, για τον κάτοικο της Ν.Υ. 40,00 μ2 χώρου, ενώ για εκείνον του Πεκίνου μόλις 12,00 μ2 !!!