Πιστοποίηση οικο-δομικών υλικών

Ο χαρακτηρισμός των δομικών προϊόντων με βάση ένα διεθνές ή και εθνικό οικολογικό σήμα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και είναι πλήρως ανεπαρκές. Η κατάσταση μπερδεύεται ακόμα περισσότερο και προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση αφού υπάρχει πληθώρα –αμφιβόλου εγκυρότητας – σημάτων που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές στα προϊόντα τους, όπως "οικολογικό", "βιολογικό", "εναλλακτικό", "φυσικό" και "παραδοσιακό".

Να σημειωθεί ότι οι πιστοποιήσεις ISO έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα της ποιότητας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και όχι με την ανώτερη ποιότητα. Ακόμη, το περιβαλλοντικό ISO 14001 αναφέρεται στη μη μόλυνση (ή ελάχιστη μόλυνση) του περιβάλλοντος και των εργαζομένων κατά την παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος. Το σήμα CE δεν είναι σήμα ποιότητας αλλά προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε. Το ιδανικότερο θα ήταν εάν για κάθε προϊόν που χρησιμοποιείται στις κατασκευές έχει προηγηθεί μια εμπεριστατωμένη AKZ (Ανάλυση Κύκλου Ζωής), δηλαδή μια ανάλυση των επιπτώσεων στο περιβάλλον γενικότερα, από την εξόρυξη ή απόκτηση της πρώτης ύλης, την παραγωγική διαδικασία του δομικού προϊόντος, τη χρήση του στο κτίριο, έως και την κατεδάφιση του κτιρίου.

ευρωπαϊκό οικολογυκό σήμα

Στην Ευρώπη, η απονομή του οικολογικού σήματος σε ένα δομικό υλικό προϋποθέτει ολοκληρωμένη AKZ. Το οικολογικό σήμα θεσπίστηκε από τον κανονισμό ΕΟΚ/880/92 και τυπικά άρχισε να ισχύει από το Μάρτιο του 1992.

Από τα εθνικά οικολογικά σήματα, το σημαντικότερο είναι ο γερμανικός "Γαλάζιος Άγγελος" που θεσπίστηκε το 1997 και έχει απονεμηθεί από μια ανεξάρτητη αρχή.


ευρωπαϊκό οικολογυκό σήμα

Γενικά "οικολογικό – φιλικό προς το περιβάλλον" μπορεί να θεωρείται ένα δομικό προϊόν όταν έχει υποστεί τη μικρότερη βιομηχανική επεξεργασία μετά την εξόρυξη του, είναι όσο το δυνατόν περισσότερο πρωτογενές, η παραγωγική του διαδικασία δεν είναι ενεργοβόρα, οι εκπομπές του προς το περιβάλλον είναι χαμηλές, δεν έχει ενσωματωμένες επικίνδυνες ουσίες που εκλύονται στον κλειστό χώρο εντός των κτιρίων ή που σχηματίζουν κατά την καύση του επιβλαβείς ενώσεις ή δηλητήρια, ανακυκλώνεται, δεν παραμένει αναλλοίωτο στο περιβάλλον χωρίς να αποδομείται. Η συνύπαρξη όσο δυνατόν περισσότερων από αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα προϊόν το κάνουν περισσότερο, λιγότερο ή καθόλου «οικολογικό».

ποιστοποιητικόποιστοποιητικό
ποιστοποιητικόποιστοποιητικό