Πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 100.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα (αφορά μόνο πρώτη ή κύρια κατοικία με οικοδομική άδεια προ του 1980 και με τιμή Ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 15.000 Ευρώ ανά τμ.), αφού πρώτα εγκριθούν μέσω ενεργειακής επιθεώρησης. (Δυστυχώς εκκρεμεί η έκδοση του Π.Δ. για την ενεργοποίηση του θεσμού των ενεργειακών επιθεωρητών που είναι απαραίτητοι ώστε έπειτα από επιτόπιο έλεγχο να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων).

Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται από το πρόγραμμα αφορούν:

Δυστυχώς το εύρος εφαρμογής του προγράμματος είναι περιορισμένο (100.000 κτίρια), ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι περίπου 3 εκατομμύρια κτίρια που είναι κτισμένα πριν το 1980 και τα οποία δεν έχουν ούτε καν θερμομόνωση δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.