Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες»

φωτοβολταϊκά

Το πρόγραμμα ισχύει εδώ και λίγο καιρό και δίνει τη δυνατότητα σε οικιακούς καταναλωτές αλλά και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα (στη στέγη ή ταράτσα του κτιρίου τους) διασυνδεδεμένα με το δίκτυο ισχύος έως και 10 KWp.

Οι ιδιοκτήτες των Φ/Β συστημάτων θα πωλούν στη ΔΕΗ σε εγγυημένη και ιδιαίτερα προνομιακή τιμή –κατ’ ελάχιστο 0,55€/ανά κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα και με τιμαριθμική αναπροσαρμογή- και αυτό εξασφαλισμένο για τα επόμενα 25 χρόνια.

Οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να ανοίξουν βιβλία στην εφορεία, δεν φορολογούνται για την πώληση του ρεύματος και δεν απαιτείται άδεια από την Πολεοδομία. Το μόνο που απαιτείται είναι αίτηση στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ για προσφορά σύνδεσης, ενημέρωση του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου για τη πραγματοποίηση εργασιών και τέλος υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης (τα έργα σύνδεσης γίνονται από τη ΔΕΗ) και της Σύμβασης Συμψηφισμού (πώληση του ρεύματος). Όπως είναι αντιληπτό τα αυξημένα οικονομικά οφέλη σε συνδυασμό με τις απλές διαδικασίες που προβλέπονται καθιστούν την επένδυση ιδιαίτερα ελκυστική για όλους. (ενδεικτικά μια επένδυση της τάξεως των 5.000 – 7.000 ευρώ σε φωτοβολταϊκά αποφέρει στον οικιακό καταναλωτή έσοδα των 700 με 800 ευρώ το χρόνο για 25 χρόνια).

(Προσοχή: η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα αποδώσει τα μέγιστα μόνο όταν έχει μελετηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο στις ΑΠΕ, ώστε να προσαρμοστεί αυτή στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Μόνο τότε η απόσβεση του επενδεδυμένου κεφαλαίου μπορεί να επιτευχθεί σε 5-6 χρόνια).

Σημαντική σημείωση: Πολλές φορές, πελάτες μου θέτουν το ερώτημα, τι συμβαίνει με τα Φ/Β συστήματα τις μέρες του χειμώνα που δεν έχει ήλιο;

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με φωτοβολταϊκα συστήματα χρειάζονται το φως της ηλιακής ακτινοβολίας, όχι τη θερμότητά της. Ακόμα και μια συννεφιασμένη χειμωνιάτικη μέρα θα υπάρχει άφθονο διάχυτο φως και τα φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρισμό, έστω και με μειωμένη απόδοση (παραδείγματος χάριν, ακόμη και με απόλυτη συννεφιά το φωτοβολταϊκό θα παράγει ένα 5%-20% της μέγιστης ισχύος του). Ανάλογα με την ισχύ του συστήματος και τις ανάγκες του χρήστη, η μειωμένη αυτή παραγωγή μπορεί να μην επαρκεί. Στις περιπτώσεις αυτές, αν η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη με τη ΔΕΗ, κατανάλωση ρεύματος θα γίνεται από το δίκτυο.

ανεμογεννήτριες

Μια πλήρως αυτόνομη λύση με καλή σχέση κόστους – απόδοσης είναι ένας συνδυασμός Φ/Β στοιχείων και μιας μικρής ανεμογεννήτριας δηλαδή ένα υβριδικό σύστημα. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο και τον άνεμο αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από το σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης της ενέργειας. Η Ελλάδα είναι πάντως ιδιαίτερα ευνοημένη από τον ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια το έτους.

Αν σκεφτεί κανείς ότι πολλά από τα συστήματα αυτά έχουν αναπτυχθεί και αποδίδουν στη Βόρεια Ευρώπη, γίνεται κατανοητό ότι οι συνθήκες ηλιοφάνειας στη χώρα μας προσφέρονται για τη συμφέρουσα παραγωγή ενέργειας.