Η διαχείριση των έργων υποστηρίζεται από μόνιμους συνεργάτες μηχανικούς με επαγγελματική εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση στη μελέτη και επίβλεψη βιοκλιματικών κτιρίων μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

Το επιστημονικό δυναμικό αποτελούν δύο αρχιτέκτονες, ένας πολιτικός μηχανικός, ένας μηχανολόγος με ειδίκευση στις ΑΠΕ και δύο σχεδιαστές.

Επίσης έμπειρα κ’ εξειδικευμένα συνεργεία κατασκευής στην οικολογική δόμηση με τη συνδρομή εταιρειών που παρέχουν πιστοποιημένα οικολογικά δομικά υλικά, στηρίζουν την προσπάθεια του γραφείου μας για ποιοτικά οικο-λογικά κτίρια.

τοίχος traube
ανθρώπινο δυναμικό
ανθρώπινο δυναμικό
ανθρώπινο δυναμικό