2005 Συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση ZDF για τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις σε διάφορους σταθμούς με θέμα τη πράσινη αρχιτεκτονική και την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων (2008 'Flash 9,61' - 2007 'κανάλι της Θεσσαλονίκης κ.λπ.)