Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

βαθμίδες ενέργειας

Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών τίθεται σε ισχύ ο ΚΕΝΑΚ.

Με τον ΚΕΝΑΚ, που αντικαθιστά τον ισχύοντα από το 1979 παρωχημένο Κανονισμό Θερμομόνωσης, θεσμοθετείται ο ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της σημερινής σπατάλης καυσίμων στον κτιριακό τομέα, όπου απορροφάται το 40% περίπου της ενέργειας της χώρας μας.

Αυτό επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες δράσεις:

  1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
  2. Θέσπιση ελαχίστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας.
  3. Ενεργειακή κατάταξη κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
  4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Με τις ρυθμίσεις αυτές του Υπουργείου, όλες οι νέες οικοδομές (συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ.) πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (με ισχύ 10 χρόνια), που θα χορηγείται ύστερα από έλεγχο πριν από τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Αν αποδειχτθέι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα στην οικοδομική άδεια, θα δίνεται περιθώριο ενός χρόνου για να υλοποιηθούν και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το κτίσμα θα χαρακτηρίζεται αυθαίρετο.

Ανάλογο πιστοποιητικό θα εκδίδεται σε περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων. (θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις μεταβιβάσεις αλλά ακόμη και τις ενοικιάσεις υφιστάμενων κτιρίων).

Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ θα είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν στο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων και στην αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

βαθμίδες ενέργειας