Οικολογική φιλοσοφία στην αρχιτεκτονική

οικολογικό σπίτι

Η αρχιτεκτονική απαιτεί, όπως και κάθε δημιουργική εργασία πολύ κόπο και μόχθο, σε καθημερινή βάση, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο γιαπί. Δεν είναι αποτέλεσμα ενός εύκολου και ρηχού εντυπωσιασμού, αλλά αντίθετα μιας επίπονης, αργής και μακροχρόνιας διαδικασίας και κυρίως σκληρής δουλειάς. Μοιάζει με σταυρόλεξο όπου οι διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν τη σειρά των αποφάσεων που οδηγούν στο τελικό προϊόν αλληλοσυμπλέκονται. Αν και μία μόνο παράμετρος αγνοηθεί, υποτιμηθεί ή υπερτιμηθεί ή ακόμη πιο απλά ληφθεί υπόψη με λανθασμένο τρόπο, τότε και το τελικό προϊόν είναι παραμορφωμένο και ελλιπές.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σημερινή εποχή όπου επικρατεί η θεώρηση του αρχιτεκτονήματος ως αυτάρκους, μεμονωμένου αντικειμένου που δεν συνδιαλέγεται με το φυσικό του περιβάλλον, και αυτή η θεώρηση είναι προβληματική, και είναι προβληματική γιατί έχει οδηγήσει σε μια νόθα αρχιτεκτονική όπου ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει και ο θερμικός υπολογίζει με αποτέλεσμα κτίρια ερμητικά κλειστά, κτίρια ενεργοβόρα και ρυπογόνα που αντιμετωπίζουν ως εχθρικό το φυσικό περιβάλλον με τεχνητές συνθήκες ζωής. Αυτό αποτελεί ΗΤΤΑ της Αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική δεν είναι όμως μόνο ένα αφηρημένο πράγμα, να σου σχεδιάσω το κτίριο έτσι γιατί μου αρέσει καλύτερα, αλλά περιλαμβάνει και περιορισμούς που μπορούν να δώσουν αφορμές για ένα σωστότερο κατά τη γνώμη μας αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Τέτοιοι περιορισμοί είναι και οι κλιματικοί παράγοντες (μακροκλίμα και μικροκλίμα) που επηρεάζουν κάθε δομημένο χώρο. Αυτοί οι περιορισμοί δεν είναι αγχόνες ούτε χειροπέδες. Είναι αφετηρίες για σωστότερο σχεδιασμό, για σχεδιασμό ευαίσθητο στο κλίμα και το τοπίο, είναι αφετηρίες για την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού που δεν φοβάται τις προκλήσεις και τους περιορισμούς.

Επανατοποθετεί στη σωστή τους βάση τις παραμέτρους που επιδρούν στο κτίριο και τις επιδράσεις του κτιρίου στο περιβάλλον με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη κτιστού περιβάλλοντος με τα στοιχεία της φύσης και τον τοπικό φυσικό χώρο.

Επαναφέρει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, ως κυρίαρχες αξίες στο σχεδιασμό, μέσα από τη διερεύνηση των ειδικών χαρακτηριστικών και το σεβασμό στις ιδιομορφίες της τοπογραφίας και των χρηστών, ώστε να τους κάνει συμμέτοχους σε μια συνολική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης, όπως αυτή ανάμεσα στο κίριο και το περιβάλλον.

ανακύκλωση